Ticaret AnlayışımızKüreselleşmenin getirdiği YENİ TİCARET DÜZENİ'ni konu alan çalışmalarla önümüzdeki 10 yılda olmazsa olmaz digital ticareti, sadece toplantılarda anılır olmaktan çıkartarak;

• Adım adım ülkemiz KOBİ'lerine anlatacağımız,
• Omurgasını oluşturan yapıları kurarak ülkemize ve işletmelerine gereken her türlü hizmeti sunacağımız,
• Fayda temelinde her kesimi bir araya getirerek oluşacak sinerjiyi gene ülke amaçlarını yerine getirmek için kullanacağımız ticaret anlayışına sahibiz.
YENİ EKONOMİ kitabımızdan faydalanabilirsiniz.
Hedef Pazar artık "dünya".
Küreselleşmenin olumsuz tarafları yanında zamanında gereken atılımları yaparsak ulaşabileceğimiz hedef Pazar dünya .Yeni dijital ticaret enstrümanlarını kullanarak pazarlama maliyetlerini ve harcanan zamanı minimize ederken, bilinirlik ve bulunurluğumuzu sağlayacak olan tanıtım çalışmalarını maksimize edecek enstrümanları sağlıyoruz.
Hedef Pazar "DÜNYA" kitabımızdan faydalanabilirsiniz.
Dijital ticaretin en önemli sorunu olan güven sorununu ortadan kaldırmak için uzun süredir kurguladığımız enstrümanları da sunacağız. Sanal kişilikleri reel kişiliklerle eşleştirecek sistematiği yeni ekonomide yer bulmaya çalışan herkesi güven şemsiyesi altında rahatça ticaretlerine odaklanmasına yönelik özel enstrümanlar sağlıyoruz.
Dijital ticarette "Güven" kitabımızdan faydalanabilirsiniz.

Bilgi

Image 01

Birim, yıllara dayalı deneyimleri ile, özellikle yönetim, iş geliştirme, yeni ticaret, dış ticaret ve tanıtım alanlarında danışmanlık hizmeti vererek paydaşlarının gelişimine katkıda bulunmaktadır. Paydaşları adına Piyasa Araştırma, proje geliştirme ve yürütme hizmetleri vermektedir

İletişim

Image 02

Birim, firmaların bilgi paylaşım süreçlerini tasarlayıp, yöneterek alışverişlerini ticarete dönüştürmelerine ve firmaların ürün ile hizmetlerinin markalaşmasına aracılık ederek olumlu algı oluşturma çalışmalarını sağlayacak şekilde her türlü halkla ilişkiler, P/R ve organizasyon hizmetlerini vermektedir.

Reklam

Image 03

Birim, firmaların ticari gelişimlerini güçlendirmek için bilinen her tür reklam macresında, reklam yayınlamak ve bunun için gerekli olan yazılı, sesli, ışıklı, görüntülü ve dijital tanıtımlarını kendi plato ve stüdyolarında üreterek servis etmekte ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

İnternet

Image 04

Birim, özellikle kobilere yönelik olarak ürün ve hizmet sunan firmaların internet ortamında buluşturulması, işbirliği (sinerji) oluşturulması, girişimciliğin geliştirilmesi için çalışmakta ve Internet ortamında her türlü reklamcılık hizmetleri ile portal yayınlama faaliyetleri yürütülmektedir,

Medya

Image 05

Birim, ticari firmalara her türlü basım ve yayım öncesi bilgisayar destekli sayfa ve ürün tasarımı, bunların matbaa ve her türlü organizasyon işlerini yürütür. Kısa ve uzun dönemli gazete, dergi, rehber hazırlama, yayınlama ve pazarlama faaliyetleri yanında haber ajansı hizmetlerini de vermektedir.