Hakkımızda BİRİM A.Ş.; Bilişim, İletişim, Reklam, İnternet ve Medya faaliyet alanlarında geleceğe dönük çözümler sunmak üzere, iş hayatında ulusal-uluslararası firma ve farklı kademelerdeki uzun yılların deneyimini, girişimci ruhla hayata geçirebilmek için kurulmuştur. Faaliyet alanlarının her birinin profesyonel birimler şeklinde yapılaştığı şirketimizde, yine faaliyetlerin her biri alanında uzman yöneticiler tarafından koordine edilmektedir.

Birim A.Ş. üzerinde çalıştığı sonuç odaklı projeler yanında, fayda yaratacak her fikir ve projeyi destekleyebilecek organizasyonel yapıda çalışmaktadır.

Üst düzey uzman kadromuz, girişimci "çekirdek" yapımız ve birim-proje bazlı çalışma ilkelerimizle ortaya çıkardığımız işlerde "öncü" olmaya çalışmaktayız.
İsmimiz Ticari Unvanımızın "BİRİM" olmasının 2 temel sebebi var:

• Birinci neden uğraş alanlarımız:• İkinci neden Organizasyon yaklaşımımız;

Yılların birikimiyle oluşturulmuş teori bazında 2011 yılında bitirilmiş, yazımda ve stratejilerin uygulanmasının pratikte denenmesinde 1 yıl uygulama görmüş "İşletme Organizasyonlarında BİRİM YAKLAŞIMI" modeli" ile Küresel krizlerden etkilenmeyen çevik şirket modelini oluşturan BİRİM'lere göre yapılanmış olmamızdan kaynaklanıyor.

En temel stratejisi "işletme ömürlerinin sınırsızlığı" prensibini gerçekleştirebilmek için işletmeleri küresel gel-gitlere dayanıklı, hızlı hareket edebilen, öz yeteneklerinin dışındaki işleri outsource ederek yük almaktan kaçınan organizasyon yapısı olan modeli, kurucumuz A.Kadir Çaylı tarafından kaleme almıştır;

"İşletme Organizasyonlarında BİRİM YAKLAŞIMI MODELİ" Küresel gelgitlerden anında uyum sağlayabilen uzun ömürlü, minimalist, yalın, çevik, uyumlu, teknolojik, amaca odaklı, sürekli öğrenme ve sürekli sürdürülebilir faydalar oluşturma vizyonuyla hareket eden organizasyon modelidir.

Bilgi

Image 01

Birim, yıllara dayalı deneyimleri ile, özellikle yönetim, iş geliştirme, yeni ticaret, dış ticaret ve tanıtım alanlarında danışmanlık hizmeti vererek paydaşlarının gelişimine katkıda bulunmaktadır. Paydaşları adına Piyasa Araştırma, proje geliştirme ve yürütme hizmetleri vermektedir

İletişim

Image 02

Birim, firmaların bilgi paylaşım süreçlerini tasarlayıp, yöneterek alışverişlerini ticarete dönüştürmelerine ve firmaların ürün ile hizmetlerinin markalaşmasına aracılık ederek olumlu algı oluşturma çalışmalarını sağlayacak şekilde her türlü halkla ilişkiler, P/R ve organizasyon hizmetlerini vermektedir.

Reklam

Image 03

Birim, firmaların ticari gelişimlerini güçlendirmek için bilinen her tür reklam macresında, reklam yayınlamak ve bunun için gerekli olan yazılı, sesli, ışıklı, görüntülü ve dijital tanıtımlarını kendi plato ve stüdyolarında üreterek servis etmekte ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

İnternet

Image 04

Birim, özellikle kobilere yönelik olarak ürün ve hizmet sunan firmaların internet ortamında buluşturulması, işbirliği (sinerji) oluşturulması, girişimciliğin geliştirilmesi için çalışmakta ve Internet ortamında her türlü reklamcılık hizmetleri ile portal yayınlama faaliyetleri yürütülmektedir,

Medya

Image 05

Birim, ticari firmalara her türlü basım ve yayım öncesi bilgisayar destekli sayfa ve ürün tasarımı, bunların matbaa ve her türlü organizasyon işlerini yürütür. Kısa ve uzun dönemli gazete, dergi, rehber hazırlama, yayınlama ve pazarlama faaliyetleri yanında haber ajansı hizmetlerini de vermektedir.