Bilgi

Image 01

Birim, yıllara dayalı deneyimleri ile, özellikle yönetim, iş geliştirme, yeni ticaret, dış ticaret ve tanıtım alanlarında danışmanlık hizmeti vererek paydaşlarının gelişimine katkıda bulunmaktadır. Paydaşları adına Piyasa Araştırma, proje geliştirme ve yürütme hizmetleri vermektedir

İletişim

Image 02

Birim, firmaların bilgi paylaşım süreçlerini tasarlayıp, yöneterek alışverişlerini ticarete dönüştürmelerine ve firmaların ürün ile hizmetlerinin markalaşmasına aracılık ederek olumlu algı oluşturma çalışmalarını sağlayacak şekilde her türlü halkla ilişkiler, P/R ve organizasyon hizmetlerini vermektedir.

Reklam

Image 03

Birim, firmaların ticari gelişimlerini güçlendirmek için bilinen her tür reklam macresında, reklam yayınlamak ve bunun için gerekli olan yazılı, sesli, ışıklı, görüntülü ve dijital tanıtımlarını kendi plato ve stüdyolarında üreterek servis etmekte ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

İnternet

Image 04

Birim, özellikle kobilere yönelik olarak ürün ve hizmet sunan firmaların internet ortamında buluşturulması, işbirliği (sinerji) oluşturulması, girişimciliğin geliştirilmesi için çalışmakta ve Internet ortamında her türlü reklamcılık hizmetleri ile portal yayınlama faaliyetleri yürütülmektedir,

Medya

Image 05

Birim, ticari firmalara her türlü basım ve yayım öncesi bilgisayar destekli sayfa ve ürün tasarımı, bunların matbaa ve her türlü organizasyon işlerini yürütür. Kısa ve uzun dönemli gazete, dergi, rehber hazırlama, yayınlama ve pazarlama faaliyetleri yanında haber ajansı hizmetlerini de vermektedir.